Fluent Dawg

Dog Training & Workingdogs

Hundetrener og konsulent innen hundearbeid på Voss

Vi ser på Fluent Dawg - Dog Training & Workingdogs mer som et team og en familie med hundetrenere og hundeførere, enn et lite selskap, slik som vi egentlig er.

Vår ekspertise ligger i trening av hunder til arbeid og tjeneste, atferdsutfordninger, samt trening av intensive hunder til hundesport og bruks. Vi har spesielt gode resultater og erfaring med tjenestehunder fra Forsvaret, private tjenestehunder til søk, hunder til brukshund konkurranse og jakthunder.

Følg oss for inspirasjon,
videoer og tips:

Instagram: @fluentdawgdogtraining

Facebook: FluentDawg

Våre tjenester

Vi driver mye med generell folkeopplysning om de nyeste og oppdaterte metodene for belønningsbasert hundetrening. Ellers driver vi en del med konsulentvirksomhet, arbeider med tjenestehunder og hjelper profesjonelle hundeførere/hundetrenere. Men foruten det tilbyr vi følgende:

Er det ikke gøy, så gjør du det feil!

Vi trener våre hunder med positive og forskningsbaserte metoder og med fokus på dyrevelferd. Det betyr at vi vektlegger og krever at alle i vårt team (familie) alltid er oppdatert på den nyeste forskningen og metoder som fungerer, er belønningsbaserte og som fungerer over lang tid.

Derfor er også en bærende del av vår logo og identitet en "Kong" hundeleke. Dette illustrerer også det evige fokuset vårt på at hundetrening skal være gøy, både for hundefører og hund - i tillegg til at vi mener at lek er veldig undervurdert både som et verktøy og som en belønning i hundetrening!

Vår misjon og visjon


Vår aller viktigste misjon er å dele kunnskap, opplyse om god og moderne hundetrening og å bidra til etisk og sunt hundehold.

Vil vil komme på banen med en praktisk-systematisk, vitenskapelig og bred erfaringsbasert innfallsvinkel.

Fra forskning og erfaring vet vi at positiv, fryktfri og belønningsbasert metode er definisjonen på god og moderne hundetrening. Dette er noe vi brenner for å kommunisere, dele og opplyse verden om om. Om vi kan kan bidra til folkeopplysning, og får flere til omfavne slike metoder, så mener vi at vi gjør noe bra. Vi vil avlive myter og vise at utdaterte teorier og metoder ikke er etisk og ikke gir gode resultater.

Vi har sterk tro på at gode hundeførere, hundetrenere og hundetrening dannes gjennom god forståelse for faget, dyreatferd, hundens språk og ved å være gode "lærere" for hundene våre.

Først og fremst er vi opptatt av å trene hund, lære mer og bli flinkere til å trene med -og jobbe med hunder. Så mye av vår hverdag går med til trening, egenutvikling og dialog. Vi jobber med hundene våre til daglig, og er ellers opptatt av at hundene skal ha en innholdsrik, lærerik og aktiv hverdag.

Dette vet vi er viktig for å få gode, trygge, arbeidsvillillige hunder. Vi bruker også mye tid på forme gode hunder og er ellers aktive innen friluftsliv generelt, så hundene får en svært variert hverdag.


Vi aksepterer ikke utdaterte metoder, frykt, uetisk hundetrening (straff), tvang eller negative metoder!

Om du ikke selv er villig til å lære, forholde deg til fakta, vitenskap om moderne hundetrening og ikke er åpen for positiv, konstruktiv endring - så er det vanskelig for oss å hjelpe deg.

Om du ikke kan gå med på dette, så er det veldig enkelt for oss: vi ønsker ikke å jobbe med deg heller.

Train the trainer:

Vår filosofi i arbeid med hundeeiere baserer seg på "train the trainer" prinisppet. Dette betyr at vi mener at essensen i hundetrening består av å få nettopp oss mennesker til å forstå essensen av atferd, belønningssytemer, problemløsing og grunnprinsippene for god, effektiv og moderne hundetrening.

Som hundeeier og hundefører, så skal vi være gode lærere, rollemodeller og ha et godt samarbeid med hunden. Det er vår jobb å lære den hva den skal gjøre, ikke staffe den for å gjøre "feil" når den ikke har lært hva som er riktig. Det er bare feil og inhumant.